Får og strandskade

Får ved Vadehavet - Grubletegning eller grublebilleder

Opgaven

Eleverne får aktiveret deres forforståelse gennem grublespørgsmål, som den lille pige på tegningen stiller. Det bliver gennem samtale tydeligt, hvad elevgruppen ved på forhånd og nye spørgsmål kan opstå til det videre arbejde.
Vis eleverne grublebillederne eller print billederne. Tal om billederne ud fra den tekst, som er vedlagt opgaven.
Brug opgaven, som introduktion til arbejdet med andre opgaver om ’Får ved Vadehavet’. 

Sådan gør du

  • Tal med eleverne ud fra grubletegningen/billeder og afklar, hvad de ved inden forløbet om ”Får ved Vadehavet” starter
  • Suppler med viden fra artiklerne.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Undersøgelser i naturfag

Perspektivering: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster

  • Teknologi og ressourcer
Arbejdsark

Faktaark

Artikel om får - let

Artikel om får - svær

Får - grubletegning

Får - grublebilleder tekst

Får - grublebilleder