Langlihus

Marskens mennesker og landskab

Opgaven

Livet i Tøndermarsken har gennem århundreder været et liv med vand: Tidevand, stormfloder og vinteroversvømmelser har formet både landskab og mennesker.

Tidevand og stormfloder har været afgørende for livsvilkårene i marsken, de har givet muligheder og sat grænser. Marskboerne har udnyttet mulighederne og løbende forsøgt at gøre livsvilkårene endnu bedre; gennem byggeri af diger, værfter, sluser og kanaler.

Men i forsøget på at "tøjle" marsken har marskens indbyggere skabt nye udfordringer: Vinteroversvømmelser, som er åvand der ophobes bag diget, når sluseportene er lukkede i længere tid pga. storm. Et problem der først blev løst i Tøndermarsken med afvandingen omkring 1930.

I Ribemarsken er bagvand stadig et vilkår.

Eleverne skal lave billeder eller skulpturer som fortæller om menneskenes liv i marsklandskabet.

På arbejdsarket ”Marskens mennesker og landskab” kan du læse mere. Se nedenfor!

Denne opgave var del af oplæggene til Børnenes Efterårsudstilling 2011 – Vadehavets Natur, Kunst og Kultur.

Sådan gør du

 • Læs opgaverne Marskens mennesker og landskab
 • Vælg hvilket materiale I skal arbejde med
 • Beslut om I vil besøge Højer Mølles udstilling før, under eller efter forløbet
 • Skaf male/tegnegrej
 • Planlæg en tur ud i landskabet

Introducer eleverne for emnet omkring Marskens mennesker og landskab.

 • Besøg evt. Højer Mølles marskudstilling og book evt. en formidler
 • Forslag til lærerens læsning: "Både og bådfolk i marsken", Andreas Møller, Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Vis eleverne foto (Se arbejdsark)
 • Eleverne laver malerier, relieffer eller skulpturer.

Mål

Billedkunst
Efter 5. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

 • Tegning og grafik

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

 • Kronologi

Efter 6. klasse

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

 • Historisk bevidsthed

Efter 9. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

 • Det lokale, regionale og globale

Naturfag
Efter 10. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag

 • Naturgrundlag og levevilkår
Arbejdsark

Billeder - marskens mennesker og landskab

Fakta - marskens mennesker og landskab