Ribe med bagvand

Huse ved Vadehavet - Landskab og levevilkår

Opgaven

Få aktiveret elevernes forforståelse om landskabet og levevilkår ved Vadehavet gennem samtale og stormflodsfilmen.

Tal om det flade landskab, storm og stormflodsrisiko ved Vadehavet.

Sådan gør du

 • Lad eleverne to og to snakke om landskabet her, hvor de bor
 • Skriv eller tegn eventuelt noter på huskepapir undervejs
 • Appellér til alsidige beskrivelser med tillægsord, farver, former og evt. plantevækst
 • De skal forberede sig på at kunne fortælle det til andre
 • Følges op af en kort snak i grupper
 • Se filmen: Stormflod fra Ribeegnen d. 9/12 i 2011 (6.55 min.)
 • Snak efterfølgende om hvad stormflodsrisiko betyder for landskabet og måden at bosætte sig ved Vadehavet.

Mål

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Naturnysgerrig

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

 • Formidling

Efter 4. klasse

Perspektivering: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster

 • Naturen lokalt og globalt

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

 • Familie og fællesskaber