Huse ved Vadehavet - mit hjem

Huse ved Vadehavet - Mit hjem

Opgaven

Eleverne får udleveret tegnepapir, hvor de skal tegne eller påklæbe et billede af deres eget hjem.

 • Lad børnene opdage, at bygningerne er forskellige
 • Billederne hænges op på en tørresnor med klemmer.

Sådan gør du

Skaf:

 • Tegnepapir
 • Tegnegrej
 • Tørresnor og klemmer
 • Lad eleverne tegne eller fotografere deres egen bolig.
 • Hæng billederne op på en snor med klemmer.

Lad eleverne præsenterer deres tegning og tal om, at boligerne er forskellige.

Opgaven hænger sammen med de øvrige opgaver om huse ved Vadehavet. 

Mål

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Dyr og planter

Kreative og musiske udtryksformer: Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

 • Fremstilling

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Modellering: Eleven kan anvende naturtro modeller

 • Modellering i naturfag

Efter 4. klasse

Perspektivering: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster

 • Mennesket

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

 • Familie og fællesskaber