Huse ved Vadehavet - mit hjem

Huse ved Vadehavet - Mit hjem

Opgaven

Eleverne får udleveret tegnepapir, hvor de skal tegne eller påklæbe et billede af deres eget hjem.

 • Lad børnene opdage, at bygningerne er forskellige
 • Billederne hænges op på en tørresnor med klemmer.

Sådan gør du

Skaf:

 • Tegnepapir
 • Tegnegrej
 • Tørresnor og klemmer
 • Lad eleverne tegne eller fotografere deres egen bolig.
 • Hæng billederne op på en snor med klemmer.

Lad eleverne præsenterer deres tegning og tal om, at boligerne er forskellige.

Mål

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Dyr og planter

Kreative og musiske udtryksformer: Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

 • Fremstilling

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Modellering: Eleven kan anvende naturtro modeller

 • Modellering i naturfag

Efter 4. klasse

Perspektivering: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster

 • Mennesket

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

 • Familie og fællesskaber