Huse ved Vadehavet - Byggematerialer - Kan de brænde og hvornår blev de brugt?

Opgaven

Eleverne præsenteres for byggematerialer og forundringskort, som danner baggrund for samtale om husbyggeri ved Vadehavet før og nu. Eleverne skal i grupper fordele materialer/forundringskort i to spande markeret med brændbart/ikke brændbart-skilte.

Sådan gør du

Print:

 • Huse ved Vadehavet – Forundringskort
 • Huse ved Vadehavet – Brændbart/ikke brændbart
 • Huse ved Vadehavet - Hulahopringe

Fold forundringskortene på midten, så der bliver en forside til eleverne og en bagside til læreren. 

Skaf:

 • Ler, komøg, halm, et stykke skind, et stykke stof, et bræt, en pilegren, sten, en mursten, et lille vindue eller en ramme med glas
 • 2 Spande/kasser
 • 3 hulahopringe/sjippetov

Lad materialerne ligge fremme i god tid, før I skal tale om dem, så elevernes nysgerrighed bliver pirret, inden de skal i gang med at undersøge materialerne selv. 

Snak med eleverne om de forskellige materialers holdbarhed.

I vikingetiden brugte bl.a. ler, træ, strå/rør, græstørv og grene. Disse materialer forgår nemt og kan ikke holde i mange hundrede år. Derfor finder man kun meget svage spor efter vikingernes hus. Det kan f.eks. være huller, hvor stolperne har stået eller et stykke træ, som har ligget meget fugtigt og som derfor er bevaret.

I Ribe findes huse, som er mere end 500 år gamle, og det er, fordi de er bygget af mursten, som er brændt hårde og taget er lavet af teglsten. I Ribe var der i 1580 en forfærdelig by brand, hvor 213 huse og gårde brændte.

Grunden til at det gik så galt var, at tagene dengang også var tækket med strå og derfor brændte meget nemt.

Efter den tid blev det forbudt at tække sit tag i den indre by og man skulle have tegl på taget.

Stil evt. spørgsmål til eleverne:

 • Kan man se huse fra vikingetiden i dag?
 • Er de lige så gamle som vikingerne eller er det efterligninger af, hvordan husene så ud? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvor gammelt er dit hus?

Sæt skiltene med brændbart/ikke brændbart fast på to spande/kasser.

Vis eksempler på byggematerialer gennem tiden fx: Ler, komøg, halm, et stykke skind, et stykke stof, en planke/et bræt, en pilegren, sten, en mursten, et lille vindue eller en ramme med glas.

Lad en af eleverne trække et forundringskort og brug spørgsmålene fra bagsiden, som afsæt for samtale.

Lad eleverne fordele kortene i brændbart/ikke brændbart.

Bagefter kan eleverne fordele kortene i tre hulahopringe/sjippetove med billeder af huse fra de tre perioder. Dette kræver dog, at der er snakket om fællesmængde og foreningsmængde i matematik inden.

Mål

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Naturnysgerrig

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

 • Samtale

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

 • Ordkendskab

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Teknologi og ressourcer

Historie
Efter 4. klasse

Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

 • Historiske spor

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

 • Kronologi
Arbejdsark

Hvorfor de tre tidsperioder?

Huse ved Vadehavet - forundringskort

Huse ved Vadehavet - hulahopringe

Huse ved Vadehavet - brændbart

Huse ved Vadehavet - ikke brændbart