Huse ved Vadehavet

Huse ved Vadehavet - Brainstorm

Opgaven

Eleverne laver dobbeltcirkler og brainstormer på ordet "HUS".

Ved denne opgave aktiveres forforståelse og eleverne spores ind på, hvad et hus er og hvad det består af.

Sådan gør du

Kig gerne på fotos af huse ved Vadehavet før eller efter brainstorm.

 • Halvdelen af eleverne danner en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum. Den anden halvdel danner en cirkel udenom således, at hver elev stiller sig ansigt til ansigt med en fra indercirklen - en makker
 • Stil spørgsmålet: Fortæl til din makker, hvad du tænker på, når du hører ordet "HUS"
 • Eleverne diskuterer svarene i ca. 1 min
 • Eleverne takker hinanden for snakken og ydercirklen rykker en person til højre
 • Eleverne diskuterer samme spørgsmål med deres nye partnere. Processen gentages 3-4 gange alt afhængig af, hvad elevgruppen magter
 • En variation, kan være at man stiller spørgsmålene
 • Hvad skal vi bruge husene til?
 • Hvad skal man bruge for at bygge et hus?

Mål

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

 • Ordkendskab

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Teknologi og ressourcer

Historie
Efter 4. klasse

Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

 • Historiske spor
Arbejdsark

Hvorfor de tre tidsperioder?