Husenes placering

Husenes placering i landskabet

Opgaven

Eleverne skal med udgangspunkt i kortmateriale og historiske beskrivelser arbejde med, hvor boliger placeres. De skal få indblik i landskabets betydning for bosætning og erhverv. 

Der lægges op til, at man tager afsæt i deres egen by eller bopæl.

Der lægges op til at se på perioderne: Vikingetid, tiden omkring 1634 og 1950’erne.

Sådan gør du

Du kan vælge om eleverne skal arbejde med alle tre perioder, eller om de i grupper skal tage en tidsperiode hver og efterfølgende fremlægge for hinanden.

Lad eleverne selvstændigt eller i grupper arbejde med husenes placering i landskabet.
Oplæg til opgaven findes på arbejdsarkene.

  • Print arbejdsark

Mål

Historie
Efter 9. klasse

Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

  • Historiske problemstillinger og løsningsforslag

Geografi
Efter 9. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Naturgrundlag og levevilkår

Naturfag
Efter 10. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Naturgrundlag og levevilkår
Arbejdsark

Husenes placering gennem tiderne

Husenes placering i landskabet

Hvorfor de tre perioder?

Mennesker i marsk og Vadehav

Se på historiske kort