Mix & Match kort

Mix & match - Husene ved Vadehavet

Opgaven

Denne opgave er tænkt som en evalueringsopgave, der følger op på opgaverne:

  • Husenes placering i landskabet
  • Hvad byggede de huse af?
  • Husenes indretning

Eleverne skal gå rundt mellem hinanden og først læse, så mixe/bytte små kort med tekster om huse ved Vadehavet, og derpå matche dem og få et indtryk af udviklingen i de tre historiske perioder: Vikingetiden, Tiden omkring 1634 og 1950érne. 

Denne opgave er lavet med inspiration fra Cooperative Learning strukturen: Mix og match.

Sådan gør du

Print kortene og klip dem ud.

Der er 21 kort, hvis du har flere elever, sætter du nogle sammen i par.

Sørg for plads til at bevæge sig på.

Trin 1  
Hver elev får udleveret et kort med en oplysning på. Kortene passer sammen i sæt af tre.

Trin 2
Læreren siger: ”Mix”, og eleverne cirkulerer imellem hinanden og bytter kort med dem, de møder undervejs. De læser alle de kort, de får i hånden, inden de bytter videre.

Trin 3
Når læreren siger ”Match!”, leder eleverne efter de klassekammerater, der har de kort, som matcher.

Trin 4
Når alle har fundet deres match. Læses kortene højt kronologisk efter tur i gruppen og eleverne taler om, hvordan de forstår indholdet. Når læreren siger ”Mix” fortsætter øvelsen fra trin 2.

Mål

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

  • Familie og fællesskaber

Efter 9. klasse

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

  • Konstruktion og historiske fortællinger
Arbejdsark

Hvorfor de tre tidsperioder?

Mix & Match huse