Havneby Rømø

Se film - Menneskets liv ved Vadehavet - før

Opgaven

Filmen ”Menneskets liv ved Vadehavet - før” er en introduktionsfilm på knap 10 minutter.

Denne film handler om, hvordan mennesker tidligere har levet ved Vadehavet. I filmen tages du med på en rejse fra jernalderen til vikingetiden, fortsætter frem til tiden omkring 1634 og slutter ved den nære fortid, nemlig 1950erne. På rejsen møder du en række af Vadehavets formidlere, der fortæller om menneskets liv ved Vadehavet - set i et historisk perspektiv.

Filmen er produceret for Vadehavets Formidlerforum af Tandrup Naturfilm 2010.

Redaktion: Ulrik G. Lützen, Jens Futtrup, Klaus Melbye, Søren Rask Jessen og Dorte Vind. Musik: Mads Bjørn.

Tak til Anton Vind og Alfrida Fridlaeka Gotved Frederiksen.

Filmene er støttet af Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Esbjerg kommunale Skolevæsen.

Sådan gør du

Alt efter elevernes niveau, kan man tale med eleverne om følgende ord, inden eller efter de ser/har set filmene:

 • Samtaleord
 • Jernalder
 • Marsk og marsklandskab
 • Vikingetiden
 • Ribe Domkirke
 • Dige
 • Koncentration af
 • Havdige
 • ”At have diget”
 • Inddiget marskområde
 • Digebrud
 • ”At holde skansen”
 • Hvalfangst (ved Grønland)
 • Spæklag
 • Trankogeri
 • Svalbard
 • Folkedragt
 • Krigen 1864
 • Eksporthavn

Se filmen og tal om den.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Perspektivering: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster

 • Naturen lokalt og globalt

Dansk
Efter 6. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

 • Sprog og kultur

Biologi
Efter 9. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 • Anvendelse af naturgrundlaget

Geografi
Efter 9. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 • Naturgrundlag og levevilkår

Naturfag
Efter 10. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 • Natur
 • Naturgrundlag og levevilkår

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål 15, Livet på land.