Quiz og Byt om Vadehavet

Vadehavs quiz og byt

Opgaven

I "Vadehavs quiz og byt" bevæger eleverne sig rundt mellem hinanden. Med små kort læres eller repeteres de fagord, der bruges til at beskrive Vadehavet.

”Quiz og byt" er velegnet, når der skal arbejdes med viden og færdigheder. Metoden er oplagt til repetition af ordforråd eller tematisk viden. Quiz og byt fungerer godt til både mellemtrin og udskoling.
Hver elev har et kort med et spørgsmål på, som de skal gå rundt og vise til hinanden. Modparten svarer og stiller herefter et spørgsmål fra sit eget kort. Kortene byttes og man går videre på jagt efter den næste kammerat.

Forberedelse: 

  • Print kortene til Quiz og byt, evt. på karton
  • Klip dem ud
  • Print evt. et ekstra sæt til lærerens facitliste

Sådan gør du

Trin 1: Eleverne går omkring mellem hinanden og finder en partner

Trin 2: Partner A læser det spørgsmål som står på kortet

Trin 3: Partner B svarer eller forsøger at svare

Trin 4: Partner A hjælper eller roser

Trin 5: Partnerne bytter roller, så partner B læser sit spørgsmål, og A svarer

Trin 6: Partnerne bytter kort og siger farvel

Trin 7: De rækker kortet i vejret for at vise, at de er ”ledige”, finder en ny partner og starter igen fra trin 2

Aktiviteten fortsættes, indtil læreren vurderer, at alle eleverne har haft et passende antal af kortene mellem hænderne. Udover at alle elever får øvet stof, så får de også mødt nye samarbejdspartnere, hvilket medvirker til at skabe et godt arbejdsklima i klassen.

Denne aktivitet kan både bruges som introduktion og repetition af Vadehavsord.

Udvidet version - med inspiration fra en 6. klasses anvendelse af kortene:

Inddel klassen i mindre grupper og lad hver gruppe fysisk i en fotobakke konstruere et af quiz og byt-kortene vha. sten, sand og vand. Fastsæt evt. en kort tidsramme for løsning af opgaven, så gruppen kan nå at udforme flere kort i deres fotobakke. Når tiden er gået skal de øvrige grupper prøve at gætte, hvad der er konstrueret. Hvis det er for svært, kan de få tre valgmuligheder. Som led i opgaveløsningen kan eleverne tegne kompas for at vise vindretning og månen for at vise dennes indvirkning på tidevandet.

For inspiration, se dokumentet Billeder under arbejdsark.

Mål

Dansk
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

  • Sproglig bevidsthed

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

  • Ordkendskab

Geografi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi

  • Ordkendskab

Naturfag
Efter 10. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold

  • Formidling
  • Ordkendskab

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Arbejdsark

Quiz og Byt om Vadehavet - arbejdsark

Vadehavet quiz og byt - billeder