Handelsvarer

Handel og søfart

Opgaven

Eleverne præsenteres for en liste over en række handlesvarer. De skal nu diskutere hvilke varer, som befolkningen i Vadehavet har solgt/udskibet – og hvilke varer man har haft med hjem fra udlandet.

Vigtigt
Perioden dækker tiden fra Vikingetiden til 1870.
Nogle af varerene fandtes endnu ikke på dette tidspunkt eller de blev i hvert fald ikke handlet. Dette skal eleverne også diskutere.

Listen over importerede varer er meget længere end listen over eksporterede varer.

På arbejdsarket skal eleverne skrive i skemaet, hvilke varer de tror befolkningen i det danske Vadehav solgte, og de varer, de tror, sømændene havde med hjem fra fremmede havne. 

De eksporterede varer:
Jydepotter, kreaturer, grise, flæsk, lyng, kuller, torsk, fladfisk, farvestoffer (sent i perioden fra Fanø – ellers import), østers, rav, skind og huder.

De moderne fornødenheder, som man slet ikke kendte, eller ikke importerede på dette tidspunkt:
Elastikker, kaffe, fotoapparater, cola, ris, lakrids, bananer, kartofler og chokolade. 

Importvarer:
Resten

Sådan gør du

  • Print arbejdsarkene
  • Præsenter opgaven
  • Udlever arbejdsarkene

Mål

Historie
Efter 6. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

  • Kronologi, brud og kontinuitet
  • Det lokale, regionale og globale
Arbejdsark

Arbejdsark fra Ribes Vikinger

Handel og Søfart - arbejdsark

Forslag til litteratur og links