Vadehavsbingo

Vadehavsbingo

Opgaven

Vaden, som ellers umiddelbart kan se gold ud, er fuld af liv. Når der skal kigges nærmere på dyrenes livsbetingelser, livsfunktioner og tilpasninger til livet i og på vadefladen, kan man bruge Vadehavsbingo til at skærpe elevernes fokus.

Forberedelse:

 • Print og laminer Vadehavsbingo
 • Skaf greb, bakker/vadeslæder og lupper
 • Skaf sier eller evt. rejehove
 • Husk at tjekke tidevandet den dag, I vil på vaden
 • Book evt. en tur på vaden med en naturvejleder -de har grej og udstyr

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

Denne opgave kan bruges som den første undersøgende introduktion, hvor man sætter nysgerrighed og undren i fokus eller man kan arbejde med andre opgaver fra temaet "Det store ta' selv bord". Opgaverne kan opbygge en forforståelse, inden man tager til Vadehavet og laver Vadehavsbingo.

 • Tag ud på vadefladen når det er lavvande
 • Del børnene/klassen op i grupper og udstyr dem med en greb og lad dem grave i vaden. Lad dem evt. bruge rejehov eller si i det lave vand
 • Gå på jagt efter dyrene og se om I kan få hele pladen fuld
 • Der skal graves temmelig dybt for at komme ned til sandormene – ca. 1½ grebstik ned.

Mål

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Dyr og planter

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

 • Organismer

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Naturen lokalt og globalt

Biologi
Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

 • Evolution

Naturfag
Efter 10. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag

 • Undersøgelser i naturfag
 • Natur
 • Naturgrundlag og levevilkår