Hjertemusling og blåmusling

Lær om hjertemuslingen og blåmuslingen

Opgaven

Hjerte- og blåmuslinger er meget almindelige i Vadehavet, hvor hjertemuslingen lever nedgravet og blåmuslingen lever ovenpå havbunden.
Gennem arbejdet med disse opgaver vil børnene opnå kendskab til hjertemuslinger og blåmuslinger, herunder deres levevis og levesteder. Der er opgaver til både arbejdet hjemme i børnehaven/på skolen og ude på vaden. Faktaark, malebogsside og fortællebog er lige til at printe.

Forberedelse:

 • Print fortællebogen (Vælg indstillingen "Booklet", så bliver det til et lille hæfte)
 • Print faktaarkene og malebogssiden
 • Skaf farver
 • Print bestemmelsesarkene
 • Laminér evt. arkene
 • Beslut, hvor I vil tage hen. (Især hjertemuslinger lever ikke alle steder i Vadehavet)
 • Tjek tidevandet - Ta’ på tur, når det er lavvande
 • Print arbejdsark fra opgaverne ud
 • Skaf greb og bakker til indsamling af hjertemuslinger. Lad muslingerne blive tilbage i Vadehavet, når I tager hjem
 • Book evt. en tur på vaden med en naturvejleder, så har de grejet.

Sådan gør du

Før besøget
 • Læs fortællebogen "Hjertemuslingen Frøken Hjerte og blåmuslingen Hr. Blå" højt for børnene i børnehaven
 • Lad eleverne i skolen selv læse bogen
 • Tal om tekst og billeder
 • Suppler med viden fra faktaarkene
 • Se på billederne på bestemmelsesarkene
Under besøget
 • Tag ud på vaden, når det er lavvande
 • Saml blåmuslingeskaller og grav efter hjertemuslinger
Efter besøget
 • Læs fortællebogen "Hjertemuslingen Frøken Hjerte og blåmuslingen Hr. Blå" højt igen for børnene i børnehaven
 • Lad eleverne i skolen selv læse bogen igen
 • Tal om tekst og billeder og lad børnene supplere med deres viden
 • Farvelæg muslingerne på malebogssiden

Arbejd med opgaverne:

 • Lav et havbundsbillede
 • Lav relieffer eller uroer af opskyl  eller
 • Hvem æder hvem - Fødekæder i Vadehavet.

Har I også lyst til at vide mere om Vade- og Vesterhavets snegle, kan I se Naturnørds film om Pelikanfod, Vindeltrapper og Tårnsnegle og Konksnegle.

Mål

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Dyr og planter

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

 • Fortælling

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

 • Faglig læsning og skrivning

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Naturen lokalt og global
Arbejdsark

Frk. hjerte og hr. blå

Faktaark blåmusling

Faktaark hjertemusling

Mit Vadehav - malebog

Malebogsside - blåmusling og hjertemusling