Udklip Vadehavsplanter

Lær om planter ved Vadehavet

Opgaven

Planterne ved Vadehavet er tilpasset nogle helt særlige levevilkår. Der vokser planter inde i marsken og helt ud på de høje dele af vaden, hvor de kan voksne, selv om de bliver overskyllet af saltvand.

Der er opgaver til både arbejde hjemme i børnehaven/på skolen og ved Vadehavet. Der er faktaark, malebogssider og fortællebog, som er lige til at printe og så kan børnene bruge allerede kendt viden, når de tager til Vadehavet og finder planter.

 

Sådan gør du

 • Forberedelse:
 • Print fortællebogen (Vælg indstillingen "Booklet", så bliver det til et lille hæfte)
 • Print faktaarkene og malebogssiderne
 • Skaf farver
 • Print plantebestemmelsesarket
 • Laminer evt. arkene
 • Beslut, hvor I vil tage hen
 • Tjek tidevandet - Ta’ på tur, når det er lavvande
 • Forbered de opgaver, I vil supplere denne opgave med
Før besøget
 • Læs fortællebogen "Planter ved Vadehavet" højt for børnene
 • Lad eleverne i skolen selv læse bogen
 • Tal om tekst og billeder
 • Suppler med viden fra faktaarkene
 • Se på billederne på bestemmelsesarket

Se evt. Naturnørds lille film om et par af Vadehavets planter, kveller og strandgåsefod.

Under besøget
 • Tag ud på vaden, når det er lavvande
 • Lav de opgaver, I har valgt at supplere denne opgave med
Efter besøget
 • Læs fortællebogen "Planter ved Vadehavet" højt for børnene igen
 • Tal om tekst og billeder og lad børnene supplere med deres viden
 • Farvelæg planterne på malebogssiderne.

Mål

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Dyr og planter

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

 • Fortælling

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

 • Organismer

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

 • Faglig læsning og skrivning

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Naturen lokalt og globalt

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

 • Faglig læsning og skrivning
Arbejdsark

Planter ved Vadehavet - fortællebog

Malebogssider om planter ved Vadehavet

Mit Vadehav - malebog

Bestemmelsesark planter i Vadehavet

Faktaark - kveller eller salturt

Faktaark - lægekokleare

Faktaark - strandmalurt

Faktaark - strandvejbred

Faktaark - tætblomstret hindebæger

Faktaark - vadegræs