Sæler

Lær om sæler ved Vadehavet

Opgaven

Har du været ved Vadehavet, har du måske set sælerne på sandbankerne.
I arbejdet med denne opgave vil børnene få kendskab til den spættede sæl og gråsælen.

Begge arter yngler i Vadehavet og de er forholdsvis lette at finde. Der er opgaver til at arbejde med hjemme i børnehaven og ude på vaden.

Der er grublebilleder, faktaark, malebogssider og fortællebog lige til at printe. Det er muligt at komme til at se sæler i naturen nogle steder ved Vadehavet eller på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Forberedelse:

 • Print arbejdsark
 • Laminér evt. arkene
 • Skaf farver
 • Beslut, hvor I vil tage hen og book en tur med en naturvejleder.

Sådan gør du

 • Læs fortællebogen Den spættede sæl Spætte og gråsælen Gråsse højt for børnene i børnehaven
 • Tal om tekst og billeder i fortællebogen
 • Vis grublebillederne evt. på ipad eller print billederne. Tal om billederne ud fra den tekst, som er vedlagt opgaven.
 • Suppler med viden fra faktaark og fødekædeark.
Under besøget

Tag ud på vaden, sammen med en naturvejleder, som ved hvor sælerne tit opholder sig. Kig på sælerne med medbragte kikkerter, hvis I er heldige at se sæler. 

Eller besøg Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor der er garanti for at se sæler.

Efter besøget
 • Læs fortællebogen Den spættede sæl Spætte og gråsælen Gråsse højt igen for børnene i børnehaven
 • Snak om tekst og billeder og lad børnene supplere med deres viden
 • Farvelæg sælerne på malebogssiden
 • Arbejd med nogle af de andre opgaver om sæler eller "Hvem æder hvem - i Vadehavet?"

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål 14, Livet i havet. 

Arbejdsark

Fortællebog - Gråsse og Spætte

Grublebilleder - sæler

Malebogsside - spættet sæl og gråsæl

Grublebilleder - sæler - tekst

Grublespørgsmål - sæler

Årshjul for den spættede sæl

Årshjul for gråsælen

Faktaark - spættet sæl

Faktaark gråsæl