Sælfangeleg

Sælfangeleg

Opgaven

I den ene ende står en fiskemoder og kalder sine unger hjem. Mellem ungerne og moderen står der to sæler/fangere på vagt. Når remsen er færdigsagt, så løber ungerne hjem til moderen og forsøger ikke at blive fanget. De, som bliver fanget, er medfangere/sæler i næste runde. Legen fortsætter indtil der ikke er flere fisk.
I skal bruge et stort område ude eller inde.

Sådan gør du

Uddel roller til børnene. Evt. kan moderen være en voksen.

Der skal være mindst en sæl til en start, og der kunne være en spættet sæl og en gråsæl.

Lær børnene remsen:

  • Moderen: Alle fiskeunger - kom hjem
  • Ungerne: Det tør vi ikke...
  • Moderen: Hvorfor ikke?
  • Ungerne: For sælerne...
  • Moderen: Hvad gør de?
  • Ungerne: De fanger os og æder os...
  • Moderen: Kom hjem alligevel…

Mål

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

  • Dyr og planter

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

  • Fortælling

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Organismer

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål 14. 

Arbejdsark

Faktaark - spættet sæl

Faktaark - gråsæl