Vadegræs

Hvilke planter vokser hvor?

Opgaven

Eleverne samler planter ved Vadehavet marsken eller strandengen og ud til vadefladen. De sorterer planterne og arbejder med planternes levested og tilpasning i det særlige tidevandsområde.

Forberedelse:

 • Vælg, hvor ved Vadehavet I vil arbejde med planter
 • Hvis du ikke har været der før, så besøg stedet på forhånd
 • Skaf udstyr fx til at tegne, tage billeder, plantepresser eller flora

Sådan gør du

Lad eleverne samle planter ved Vadehavet. Start inde på land fx på diget. Lav en række langs kysten og gå ud mod vandet. Man kan eventuelt hjælpe eleverne med at fokusere ved at markere punkter med stokke, hvor de skal lede efter planter.

Eleverne skal samle et eksemplar af hver planteart de møder. Bagefter samles klassen for at sortere. Planterne lægges op på række efter, hvor de vokser - fra længst inde mod land og ud til ”vandkanten”. Eleverne vil opleve at nogle planter vokser flere steder mens andre kun vokser et sted.

Tal med eleverne om:

 • Om de kan se nogle særlige kendetegn ved de planter, som vokser længst inde
 • Om de kan se nogle særlige kendetegn ved de planter, som vokser længst ude
 • Hvilken betydning det har at tidevandet overskyller nogle planter to gange i døgnet
 • Om de kender navnene på nogle af planterne

I kan evt. forsætte med:

 • Lad eleverne at præsentere planterne for hinanden
 • Lad eleverne fotografere planterne
 • Lav en udstilling af foto og fakta om planterne hjemme på skolen
 • Lad eleverne slå planternes navne op i en flora

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Naturen lokalt og globalt

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

 • Faglig læsning og skrivning

Biologi
Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

 • Evolution

Naturfag
Efter 10. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag

 • Undersøgelser i naturfag
 • Natur
 • Naturgrundlag og levevilkår
Arbejdsark

Bestemmelsesark planter i Vadehavet

Faktaark - kveller eller salturt

Faktaark - lægekokleare

Faktaark - strandmalurt

Faktaark - strandvejbred

Faktaark - tætblomstret hindebæger

Faktaark - vadegræs