1048

Se på historiske kort

Opgaven

Se på historiske kort over Vadehavet. Vadehavets landskab har forandret sig meget siden vikingetiden. På kortene kan man se hvordan menneskerne har tilpasset sig landskabets udvikling. 

Opgaven forbereder eleverne til emnet om mennesket ved Vadehavet - før og er et vigtigt grundlag for de andre opgaver under emnet.

Ved at arbejde med kortene, får eleverne en forståelse på kortsignatur og lærer at ”se historierne bag kortene”.

Man kan med fordel arbejde med opgaven "Mit Landskab - plus og minus" - efterfølgende.

Sådan gør du

Eleverne bør forud for opgaven præsenteres for landskabstyperne gest, marsk, vade, klitøer og højsande.

Derudover bør de vide hvad et dige er. 

  • Print arbejdsarkene med opgaven og kortene i farver i et passende antal
  • Udlever og gennemgå opgaven med eleverne, inden de kan arbejde selvstændigt med at løse den.

I princippet bør alle Vadehavets byer kunne udgøre besøgssteder i forbindelse med denne opgave.

I Ribe kan man fra alle højtliggende punkter (især fra domkirkens tårn), se ud over marsken, der omgiver byen.

Nordby og Sønderho på Fanø ligger i læ bag klitter og diger. Højer ligeså. Misthusum er et oplagt sted at forstille sig livet i marsken før digerne.

Varde er et topografisk studie i særklasse, når blæsten under sydvestenstorme, har presset store vandmasser op i den eneste uregulerede å i hele Vadehavet.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Perspektivering: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster

  • Naturen lokalt og globalt

Historie
Efter 9. klasse

Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

  • Historiske problemstillinger og løsningsforslag

Geografi
Efter 9. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Naturgrundlag og levevilkår

Naturfag
Efter 10. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Natur
  • Naturgrundlag og levevilkår
Arbejdsark

Hvorfor de tre tidsperioder?

Se på historiske kort

Sådan laver man et kort