Foldebog om fugle

Fugle ved Vadehavet - lav foldebøger eller e-bøger

Opgaven

Der er mange fugle ved Vadehavet og mange af dem kaldes vadefugle, da de oftest findes på vaderne. Eleverne arbejder i denne opgave med fuglenes udseende og føde. Eleverne laver en lille bog om "deres" fugl.

Du kan udvide antallet af arter og evt. vælge om I også skal arbejde med måger og gæs.

Eleverne laver en lille bog om "deres" fugl enten en foldebog af karton eller en e-bog.

Øv dig i at lave en foldebog eller beslut, hvilken app I vil arbejde med.

Saml opslagsbøger, plancher, fagbøger og tekster om fugle.

Hvis I vil lave foldebøger, så skaf:

 • Papir i forskellige farver
 • Farver/tusch
 • Små kort af karton
 • 2 fluesmækkere.

Sådan gør du

Saml en mængde opslagsbøger, fagbøger og tekster om fugle.

Eleverne skal individuelt eller i par vælge en vadefugl, som de skal søge oplysninger om:

 • Fuglens navn
 • Udseende – herunder særlige kendetegn
 • Levevis og levested – herunder træk- eller standfugl
 • Æg og unger
 • Føde
 • Fjender

De indsamlede oplysninger skal bruges til at lave en ”foldebog” eller en e-bog om fuglen. Når bøgerne er færdige, skal eleverne læse hinandens bøger.
www.dof.dk er samlet beskrivelser af alle Danmarks fugle.

Foldevejledning til foldebog:

Brug tre ark papir i forskellige farver. Tag et ark op i venstre hånd. Tag derefter et ark til og læg det kant til kant på ”langsiden”, men med den korte side 2 cm nedenfor kanten på det første ark. Gør det samme med det tredje ark.

Hold arkene godt fast med venstre hånd. Med højre hånd folder du bunken omtrent på midten, således at det ark, som var den nederste ”korte side”, nu ligger 2 cm under det tredje arks øverste ”korte side” (se på billedet). Nu ses foldebogens inddeling.

Titlen på bogen – fuglens navn - skriver du på det yderste korte delark. Undergrupperne skriver du på de 2 cm brede felter af arkene, som stikker ud.

Når du skal skrive til den enkelte undergruppe, skriver du på bagsiden af folden og hele vejen ned til overskriften.

Lav en e-bog:

 • Brug nogle af de apps, hvor man selv kan lave bøger fx:
 • Book Creator
 • Skriv og læs
 • Scribble Press
 • Story Creator
 • Nogle er gratis og andre koster penge. I de fleste kan man indsætte tale, som app'en kan læse højt bagefter.

Repetition - fluesmækker:
Som en repetition skal alle elever formulere og skrive to-tre spørgsmål til de andres bøger. Spørgsmålene skal skrives på små kort, og man skal kunne svares ja eller nej på dem. Kortene lægges i en pose eller æske og blandes.

På en tavle/whiteboard skrives ”Ja” og ”Nej”.

Eleverne deles i to hold, som stiller sig på to rækker bag en linje et par meter fra tavlen. De to forreste elever får hver en fluesmækker i hånden.

Læreren eller en elev læser et spørgsmål højt. Eleverne skal nu se, hvem der først kan ramme det rigtige svar. Har man svaret rigtigt og ramt først, giver man fluesmækkeren til den næste i rækken og går ud af køen. Har man svaret forkert eller ramt sidst, giver man fluesmækkeren til den næste i køen og går selv om bag i køen.

Den gruppe, som først har alle ude, har vundet.

Mål

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Dyr og planter

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

 • Skrivning

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

 • Organismer

Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

 • Faglig læsning og skrivning

Dansk
Efter 4. klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer

 • Fremstilling

Efter 6. klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

 • Fremstilling
Arbejdsark

Næb og tilpasning

Faktaark - Islandsk ryle

Faktaark - Klyde

Faktaark - Præstekrave

Faktaark - Storspove

Faktaark - Strandskade