Rurer og strandsnegle på faskinpæl

Vidste du at?

Opgaven

Til at pirre nysgerrigheden og skærpe interessen er der her lavet en samling ”Vidste du at?…”-ark, som kan printes og hænges op i børnehaven eller klasselokalet og bruges som udgangspunkt for samtaler.

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

 • Print siderne (25 stk. - evt. i farver).
 • Laminer evt. arkene og lav huller i.
 • Sæt to strips eller ringe i hullerne og hæng ark-samlingen op i børnehaven eller klasselokalet.
 • Vend et ark fra samlingen hver dag/lektion og tal om det der står.

Mål

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Dyr og planter

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

 • Læsning

Dansk
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

 • Dialog

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

 • Ordkendskab

Biologi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi/geografi

 • Argumentation

Geografi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi

 • Argumentation

Naturfag
Efter 10. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold

 • Formidling
 • Ordkendskab
Arbejdsark

Vidste du at? - opslag